Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług na najwyższym poziomie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej. ×

 
Login/email:
Hasło:
Zarejestruj nowe konto lub Zaloguj się

Infolinia dla klientów:  533-833-233             Email: biuro@i-bra.pl               ul. Krzywoustego 63/1 

 

Posiadamy licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz polisę ubezpieczeniową OC biura rachunkowego.

 

 

Pomagamy za darmo przenieść dokumenty z obecnego biura rachunkowegoDotacja na rozwój działalności

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze MŚP w Wielkopolsce.


Informacje ogólne

Celem Działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

WYKLUCZENIA
Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej:

 • związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych o których mowa w art. 1, ust. 3, lit. b Rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008,
 • związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w przypadkach wskazanych w art. 1, ust. 3, lit. c Rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008,
 • w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002),
 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej8 (nie dotyczy Schematu IV),
 • w sektorze budownictwa okrętowego,
 • w zakresie ratownictwa medycznego,
 • wpisanej w zakres interwencji Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. (W ramach działania nie będą wspierane inwestycje objęte działaniem „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883),
 • związanej z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, czyli pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
 • związanej z uzależnieniem od wykorzystywania towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych.

 

Wsparcie nie może być udzielone:

 • NZOZ-om na realizację projektów związanych ze świadczeniem usług opieki stacjonarnej. Są uprawnione do dofinansowania w ramach Działania 5.3 WRPO,
 • przedsiębiorstwom z sektora MSP na realizację projektów związanych z:
  • budową sieci teleinformatycznej celem świadczenia usług z zakresu dostępu do Internetu,
  • realizacją procesów biznesowych w formie elektronicznej (integracja systemów informatycznych, B2B);

Przeznaczenie

Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis:

 • inwestycja w środki trwałe,
 • inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Preferowane w ramach działania będą projekty zakładające m.in.: innowacyjność (technologiczną, procesową, produktową: produkt/usługa, organizacyjną), realizację na obszarach wiejskich, rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwie.

 

 

Forma wsparcia

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (proc.):

 • 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny beneficjenta (proc.):

Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis

 • 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia - jeśli dotyczy:

Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis

 • minimalna kwota dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw powyżej 200 000 zł.,
 • minimalna kwota dofinansowania dla projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW w zakresie interwencji wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883 ze zmianami) – powyżej 300 000 zł.,
 • maksymalna kwota dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 500 000 zł (z zastrzeżeniem pkt. 4),
 • maksymalna kwota dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu 350 000 zł.

 

 

Misją Kancelarii

... jest zapewnienie wysokiej jakości usług rachunkowo-księgowych oraz usług komplementarnych. Jesteśmy elastyczni - rozumiemy potrzeby Naszych Klientów, związane z brakiem czasu i zmienną sytuacją na rynku, dlatego staramy się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i indywidualnie podchodzimy do obsługiwanych firm, zapewniając m.in.

bezpłatną pomoc w założeniu firmy, bezpłatny

odbiór dokumentów, elastyczny czas pracy oraz przystępne ceny usług.

Obsługa Klienta i kontakt

Wszystkim naszym Klientom w procesie świadczonych usług zapewniamy wsparcie profesjonalnych księgowych.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 16:00

ul. Krzywosutego 63/1 Szczecin

Zadzwoń 533-833-233
biuro@i-bra.pl        

   i-BRA Spółka z o.o.
   ul. Krzywoustego 63/1
   70-251 Szczecin
   (wejście od Krzywoustego)

i-Bra.pl
Regulamin
Polityka prywatności
Bezpieczeństwo

Działalność i-Bra.pl
Funkcjonalność
Pulpit Menedżerski
Korzyści

Dotacje Unijne
Rozpoczęcie działalności
Rozwój działalności