Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług na najwyższym poziomie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej. ×

 
Login/email:
Hasło:
Zarejestruj nowe konto lub Zaloguj się

Infolinia dla klientów:  533-833-233             Email: biuro@i-bra.pl               ul. Krzywoustego 63/1 

 

Posiadamy licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych  oraz polisę ubezpieczeniową OC biura rachunkowego.

 

Pomagamy za darmo przenieść dokumenty z obecnego biura rachunkowegoDotacja na rozwój działalności

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze MŚP w woj. mazowieckim.


Informacje ogólne

Celem Działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

WYKLUCZENIA
Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej:

 • związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych o których mowa w art. 1, ust. 3, lit. b Rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008,
 • związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w przypadkach wskazanych w art. 1, ust. 3, lit. c Rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008,
 • w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002),
 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej8 (nie dotyczy Schematu IV),
 • w sektorze budownictwa okrętowego,
 • w zakresie ratownictwa medycznego,
 • wpisanej w zakres interwencji Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. (W ramach działania nie będą wspierane inwestycje objęte działaniem „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883),
 • związanej z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, czyli pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
 • związanej z uzależnieniem od wykorzystywania towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych.

W ramach konkursu wydatkami niekwalifikowanymi są w szczególności:
a) zakup nieruchomości w szczególności: grunty, budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną nieruchomość, ich części lub udziały;
b) usługi doradcze wraz z kosztami związanymi z przygotowaniem dokumentacji projektowej w tym biznes planu;
c) zakup samochodów osobowych i ciężarowych (grupa 7 podgrupa 74 symbol 741 i symbol 742 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych);
d) roboty budowlane z wyłączeniem robót, które są bezpośrednio powiązane z uruchomieniem środka trwałego;
e) koszty operacyjne związane z prowadzoną działalnością (czynsz, wynajem, opłaty administracyjne, opłaty bankowe, wynagrodzenia itp.);
f) koszty związane z działalnością hotelarską.


Przeznaczenie

Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis:

 • inwestycja w środki trwałe,
 • inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

 

Wartość wsparcia

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (proc.):

 • 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny beneficjenta (proc.):

 • 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Forma wsparcia

 • zaliczka - dotację otrzymujemy na początku 2015 roku na nowy projekt inwestycyjny, wydatkowanie środków musi zakończyć się 31.03.2015
 • refundacja - dotację otrzymujemy na początku 2015 roku i stanowi ona refundajcę poniesionych wydatków od 1.01.2014 do 31.03.2015

 

Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia - jeśli dotyczy:

Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis

 • maksymalna kwota dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 800.000 zł
   
 • minimalna kwota dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 300.000 zł
  - co oznacza, że minimalna wartość całego projektu to: 600.000 zł.

Biuro Rachunkowe Szczecin i-BRA

Naszą MISJĄ jest zapewnienie wysokiej jakości usług rachunkowo-księgowych oraz usług komplementarnych. Jesteśmy elastyczni - rozumiemy potrzeby Naszych Klientów, związane z brakiem czasu i zmienną sytuacją na rynku, dlatego staramy się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i indywidualnie podchodzimy do obsługiwanych firm.

 

Oferujemy: biuro księgowe szczecin, biuro
podatkowe szczecin
, biuro rachunkowe
szczecin, najlepsza
księgowa szczecin,
księgowość szczecin,
usługi księgowe szczecin

Obsługa Klienta i kontakt

Wszystkim naszym Klientom w procesie świadczonych usług zapewniamy wsparcie profesjonalnych księgowych.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 16:00

ul. Krzywoustego 63/1 Szczecin

Zadzwoń 533-833-233
biuro@i-bra.pl        

   i-BRA Spółka z o.o.
   ul. Krzywoustego 63/1
   70-251 Szczecin
   (wejście od Krzywoustego)

i-Bra.pl
Regulamin
Polityka prywatności
Bezpieczeństwo

Działalność i-Bra.pl
Funkcjonalność
Pulpit Menedżerski
Korzyści

Dotacje Unijne
Rozpoczęcie działalności
Rozwój działalności